ظُـــهـــور دَر آرامـــش يـــا جــنـــگ؟

ظُـــهـــور دَر آرامـــش يـــا جــنـــگ؟  
 

برخی می‌گویند طبق روایات حضرت وقتی ظهور می‌نمایند که جهان پر از ظلم، جور و فساد شود و برخی دیگر می‌گویند: با عبادت، دعا، پرهیز از گناه و جهاد امام (عج) را در ظهورش یاری کنید. دلیل این تضاد چیست؟
این شبهه یا تضاد به خاطر قرائت‌های متفاوت و شاید دلخواه از احادیث مربوط به جمله‌ی اول است. چنین نیست که گفته باشند: «وقتی ظهور می‌نمایند که جهان پر از ظلم، جور و فساد شود»، چرا که آن وقت لازمه‌ی زمینه‌سازی برای ظهور تلاش برای ظلم و فساد بیشتر اس

ظُـــهـــور دَر آرامـــش يـــا جــنـــگ؟ 
تسلیت اربعین حسینی  
غنچه غم روز اربعین9/12/86بجستان
ربعین شدآمدم در کنارت یا حسین(2)
آمدم تا سر نهم بر مزارت یا حسین(2)
**
ای بـــــرادر جان ببین پیکرم نیلی شــده
صورتم جــــــان اخا نیلی از سیلی شــده
خطبه ام بــر نهضت درس تکمیلی شــده
گشته ام با کودکــــان بیقرارت یـــا حسین
**
راس پـــر خون تو را بر سر نی دیــده ام
داغ هجران بـــر جگر از غمت نــالیده ام
من زبستان غمت غنچه ی غــــم چیده ام
آمــــدم با قد خم در جوارت یــــا حسین
**
در غـــم هجران تــو لحظه لحظه مرد

تسلیت اربعین حسینی